پخش زنده

پخش مستقیم موبایل

اگر در شنیدن صدای مراسم از طریق مرورگر اینترنتی خود هرگونه مشکلی دارید لینکهای مقابل را امتحان کنید (ویندوز) (غیر ویندوز)

همچنین می توانید از آدرس زیر در هرگونه وسیله رتباطی (تلویزیون و تبلت و موبایل...)که دارای یک برنامه برای پخش صوت است استفاده کنید.

  • http://213.136.78.138/lowiports
  • http://213.136.78.138:8731/lowispeed
  • http://92.222.66.155:8731/lowispeed

پخش مستقیم موبایل

اگر در شنیدن صدای مراسم از طریق مرورگر اینترنتی خود هرگونه مشکلی دارید لینکهای مقابل را امتحان کنید (ویندوز) (غیر ویندوز)

همچنین می توانید از آدرس زیر در هرگونه وسیله رتباطی (تلویزیون و تبلت و موبایل...)که دارای یک برنامه برای پخش صوت است استفاده کنید.

  • http://213.136.78.138/higiports
  • http://213.136.78.138:8731/higispeed
  • http://92.222.66.155:8731/higispeed